All posts by Hananel

האם קינדל דור 10 מודל 2018 תומך בעברית?

לפני הקניה, ניסיתי לברר האם קינדל האחרון תומך בעברית. מצאתי כמה אזכורים לנושא באתרים השונים אבל היו לי שאלות שלא הוזכרו שם, כגון האם קובץ HTML בעברית יעבוד? האם הפורמטים המוכרים כמו ePub יעבדו על הקינדל?


שורה תחתונה: כן עובד. אבל כמו הגרסאות הקודמות צריכים להתעסק עם זה קצת.


 1. קניית ספר ייעודי לקינדל באינטרנט
 2. ספר חינמי בפורמט ePub או mobi
 3. שמירת דף HTML בעברית לקריאה בקינדל

מקרה ראשון:

נכנסתי לאתר מנדלי מוכר ספרים והורדתי כמה ספרים מותאמים לקינדל בפורמט mobi.


פתחתי את הספרים בקינדל וואלה עובד נפלא, עברית נכון והפסקאות מוצגת ומעומדות יפה.

מקרה שני:

נכנסתי לאתר “תורת אמת” והורדתי את התנ”ך עם ניקוד וטעמים בפורמט ePub.

כפי שאתם רואים התוצאה היא חצי הדרך. סדר האותיות במילים נכון, אבל הסדר המילים במשפט מוצג כמו באנגלית משמאל לימין.


כדי לפתור את הבעיה צריך את התוכנה Calibra ולהמיר את הקובץ ePub לקובץ AWZ3 פרטים בהמשך.

מקרה שלישי:

אתם גולשים להנאתכם באינטרנט, ואתם נתקלים בכתבה שהייתם מעוניינים לקרוא בקינדל. מה עושים?


 1. פתחו את האתר שאתם רוצים לשמור בפירפוקס,( firefox) ולחצו על הצלמית של Reader view
 2. לחצו Ctrl + S ושימרו את הדף לקובץ HTML

חשבתם שפה זה נגמר?

אמזון לא תיתן לכם להנות כל כך מהר, מכאן התהליך הולך להזכיר דברים שעושינו לפני המצאת האינטרנט והתקשורת האל חוטית, אבל מה לא עושים כדי לנצל טוב יותר את הקינדל?

 1. הורידו והתקינו תוכנה שניקראת Calibra (קליברה)
 2. לחצו על צלמית הוספת ספר ובחרו את הקובץ HTML שהורדתם.
 3. חפשו את הספר שהורדתם בחלון האפליקציה הראשית, ולחצו כפתור ימני עליו.
 4. בחרו המרת הספר (Convert book) ובחרו המרה יחידנית (convert individually)
 5. בחלון שנפתח, שנו את הפורמט הפלט לAWZ3 ובחרו OK
 6. לחצן ימני על הספר שהמרתם ובחרו את האפשרות שלח להתקן (send to device)
דוגמא לכתבה מכלכליסט

אותו דבר ניתן לעשות לקובץ וורד או לכל פורמט אחר שקליברה יודע לתמוך.

תוספות:

 1. כדי להוסיף מילון אנגלי עברי לקינדל הורידו את הקובץ (Babylon English-Hebrew Dictionary – MG Reversed Words.prc) מהאתר של אלון רותם לינק ופעלו ע”פ ההוראות באתר.

 2. כדי להוסיף פונטים בעברית הכנסו לאתר של גאי רוטנברג לינק ופעלו ע”פ ההוראות באתר.

Brute-Force Compress File Archive

Did you forgot the password for your compressed file archive?

This code can open by brute force any file format that 7zip support (including 7z, zip, rar, cab, iso, tgz, arj, gz, gzip).

To speed up the process you need to change some parameters before compiling the program. (see below)

Requirements:

 • Sharp-Dev or Visual Studio for editing and compiling the C# code.
 • 7-Zip install on your system and the full path to 7z.exe (i.e. D:\Downloads\7z1506-x64\7z.exe).

What you need to change:

The parameters that need to be set before the program can run locate at the beginning of the main function:

// --- Please set the parameters before run
Number_Paralel_Program = 15;
continue_from = 0;
ProtectedFile = @"D:\archive.7z";
SevenZipCMDPath=@"D:\Downloadsz1506-x64z.exe";
posibilitys = new string[]{
                "a",
                "b",
                "c",
                "d",
                "e",
                "f",
                "g",
                "h",
                "i",
                "j"
             };
//--------------------------

The parameters:

 • Number_Paralel_Program = should be set to the number of attempts that you want to done simultaneously and should not be more then the number of the cores that in your computer.
 • continue_from = if you run the program for the first time it need to set to zero, if you wont to continue previews run its need to be set to the last attempt number (all other parameters must not change between the runs).
 • ProtectedFile= set to the path of the protected archive
 • SevenZipCMDPath = set the path to the 7z.exe program that installed on your system
 • possibility = this array should be set to the least set of possible passwords.
  For example, you remember that the password to the file contain combination of characters like:
  123 , abc
  There for the password can be one of the 6 possibilities (2^2+2)

  123
  abc
  
  123abc 
  abc123
  
  123abc
  abc123

  so possibility should be set like this

  posibilitys = new string[]{
                  "123",
                  "abc",
               };

Limitations:

The program use external binary file, it mean that it use the windows environment command prompt to run and try the archive file. therefore the program is not optimized for long brute force attack.

Download

The project can be download here

 

Brute-Force Password Generator / permutations

Generator of all possible N symbols strings

After searching the net for a solution to generate of all possible combination of N symbols from given strings, I decide to write one in python.

This is an algorithm for Permutation Generation you can run it from the beginning of the permutation or start it in the middle.

The algorithm is flexible and can handle any password length for given an “alphabet”

The variables:

characters = “abc” #  this will define the alphabet to generate the combination
letter = 3 # This will define how many combination of letters you want to have? the algorithm will start from 1 to the number you choose here.

Download the source-code

Run Example:

characters = “ab12”
letter = 2;

Output:

a
b
1
2
aa
ba
1a
2a
ab
bb
1b
2b
a1
b1
11
21
a2
b2
12
22
aaa
baa
1aa
2aa
aba
bba
1ba
2ba
a1a
b1a
11a
21a
a2a
b2a
12a
22a
aab
bab
1ab
2ab
abb
bbb
1bb
2bb
a1b
b1b
11b
21b
a2b
b2b
12b
22b
aa1
ba1
1a1
2a1
ab1
bb1
1b1
2b1
a11
b11
111
211
a21
b21
121
221
aa2
ba2
1a2
2a2
ab2
bb2
1b2
2b2
a12
b12
112
212
a22
b22
122
222

Run Example:

characters = “abc123”
letter = 3;

Output:

a
b
1
2
aa
ba
1a
2a
ab
bb
1b
2b
a1
b1
11
21
a2
b2
12
22
aaa
baa
1aa
2aa
aba
bba
1ba
2ba
a1a
b1a
11a
21a
a2a
b2a
12a
22a
aab
bab
1ab
2ab
abb
bbb
1bb
2bb
a1b
b1b
11b
21b
a2b
b2b
12b
22b
aa1
ba1
1a1
2a1
ab1
bb1
1b1
2b1
a11
b11
111
211
a21
b21
121
221
aa2
ba2
1a2
2a2
ab2
bb2
1b2
2b2
a12
b12
112
212
a22
b22
122
222

 

How to Force Dropbox / SkyDrive / Box etc to Backup any Directory?

Problem

I use a couple of syncing / backup solutions to backup my data and sync it across different computers and places. the problem is, some of them force me to put all my synced / backuped files in their special folder while I want to maintain my own directory structure.

For example, in order to work with Google Drive, Dropbox, SkyDrive, Box, etc. All the files that needs to be backed up and synced MUST be under their special directory!

But I want to maintain my own file structure and not to being limited to living inside this single directory.    How to do that and still use this softwares?

If it was a Linux system it was easy – simply create a hard links!
Oh, Wait, didn’t Microsoft, starting Windows Vista created something that functioned exactly like links in Linux? The command is called ‘mklink’.

Solutions

Install whatever sync/backup solution you want and set its path to where you want, for this example we chose to install Dropbox and to choose the default path. for example:

D:Dropbox

Now, let’s assume that the files that you want to backup are located at:

D:Local User DirectoryMy Documents

We want to create a (hard) link  from “My Documents” to D:DropboxMy Documents

This is how you do it: Click “Start” and search for “Command Prompt”. Right click on it, and click “Run as administrator”

Now on the command prompt write:

mklink /j  “D:DropboxMy Documents” “D:Local User DirectoryMy Documents”

/j stand for make a junction

this is how its should look like

Now, every files that in “D:DropboxMy Documents” is also in “D:Local User DirectoryMy Documents” and vice versa! without taking double space and multiple locations of files..

Important Notice For SkyDrive, Box and maybe more

Because a bug in SkyDrive, Box and possibly more syncing programs, if the directories that giving to Skydrive is not the original directory, for some reason Skydrive / Box stop syncing the content of the directories, The only solution for this is to give SkyDrive, Box etc the original directory and make a junction / links to other locations.

Disclaimer

You should address this post as a solution that work for me only, if you choose to use the way that suggested in this posts you should adapt it to your needs.
I am not responsible on any damage that can be done because of the suggestion in this post.

Thanks

Thanks to Zohar Snir on editing

FreeNX terminates session immediately after login

Problem:

On Centos 6.3, I installed FreeNX and work with it like a week… after restart Centos, I tried to log in to FreeNX and the session authenticates and the black window with the big “!M” appears for a second or two. Immediately afterward, the session is terminated and the window closes without any errors written to the logs.

 

After lots of searching in the internet :http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1159771.html:

I found one solution that help me:

just delete the files: .Xauthority and .ICEauthority from the user directory, login to the machine using Putty.

and the NX back to life!

Benchmark Between to Methods that Resize Array in C#

Prob: There is two methods to change size of array in C#. Using a template of a Benchmark program from this informative site, I checked the two ways:

Array.Resize  VS  Array.CopyTo VS Loop

Conclusion: sometime build it your self is not that better then using the build-in commands…

Array.Resize took 30253 ms
Arryay.CopyTo took 29649 ms
Loop took 58323 ms

Solution:

Here is the code that I use

class Program
{
public static void AddCell1(ref double[] vector,int num)
{
int size = vector.Length;
Array.Resize(ref vector,size+1);
vector[size] = num;
}
//————————————————-

public static void AddCell2(ref double[] vector,int num)
{
double[] tempVec = new double[vector.Length+1];
vector.CopyTo(tempVec,0);
tempVec[vector.Length] = num;
vector = tempVec;
}
//————————————————-

public static void AddCell3(ref double[] vector,int num)
{
double[] tempVec = new double[vector.Length+1];
for (int i = 0; i < vector.Length ; i++) {
tempVec[i] = vector[i];
}
tempVec[vector.Length] = num;
vector = tempVec;
}
//————————————————-

public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Hello World!”);

double[] arr1 = new double[]{};
double[] arr2 = new double[]{};
double[] arr3 = new double[]{};

Stopwatch s1 = Stopwatch.StartNew();
for (int i = 0; i < 100000; i++)
AddCell1(ref arr1,i);
s1.Stop();

Stopwatch s2 = Stopwatch.StartNew();
for (int i = 0; i < 100000; i++)
AddCell2(ref arr2,i);
s2.Stop();

Stopwatch s3 = Stopwatch.StartNew();
for (int i = 0; i < 100000; i++)
AddCell3(ref arr3,i);
s3.Stop();

// TODO: Implement Functionality Here
Console.WriteLine(“{0},{1},{2}”,
s1.ElapsedMilliseconds,
s2.ElapsedMilliseconds,
s3.ElapsedMilliseconds);
Console.Write(“Press any key to continue . . . “);
Console.ReadKey(true);
}
}

How to temporary erase file in Windows 7 with NTFS without pressing delete button

Weird thing in Windows 7 with NTFS, here is what I accidentally found: If you rename file and add in its end a dot, the file is temporary vanish!!

here is how it happened:

First go to file that you want to delete, in my case the file name is: “win7.ld”
Second: press F2 to rename the file

Windows will ask if you sure, and of-course you say YES!

Then Windows will not trust you and ask again, and again you will say YES!

Result

The file as been vanish!!

But, if you want to go back, just press F5 (refresh) the the file will appear again…

פיתרון סינכרון

הפחד מנפילה חוזרת גבר על הצורך בפרטיות קיצונית…
בדקתי כמעט את כל התוכנות שנימצאות ברשימה הזאת:
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Comparison_of_online_backup_services
אחרי 8 שעות של חיפושים באינטרנט התקנה של התוכנות וניסויים העלאת קבצים וסינכרונם, להלן התוצאה:

מטרות

1. אתר שיספק מקום איכסון במחיר סביר (אני מוכן לשלם!!)
2. כל המחשבים שברשותי יסנכרנו בניהם מספר סיפריות חלקם יחלקו אותה(כל שינוי של קובץ יעודכן בכולם) 3. וחלקם יהיו סיפריות שונות שגם הם יגובו אבל לא ישתפו בניהם
4. כל שינוי באותם סיפריות יתעדכן לכולם בו זמנית
5. העלאה של ההבדל בלבד ולא כל הקובץ על כל שינוי
6. בנוסף לסנכרון קיים עותק בשרת החברה
7. תוכנת סנכרון שלא לוקחת הרבה זיכרון RAM
8. יכול לגבות/לסנכרון גם מאחורי פרוקסי או חומת אש
9. ניתן לסמן סיפריות במקומות שונים בדיסק

להלן פירוט של הניסיונות שלי עם התוכנות הבאות

SkyDrive
יתרונות: 7 גיגה מתנה, אפשרות לקנות מקום בזיל הזול, תוכנת הסנכרון לא טופסת הרבה מקום בזיכרון ועובדת ממש חלק ללא צריכה ענקית של זיכרון

חיסרון: סנכרון קבצים מתבצע מתי שבא לתוכנה לעשות את זה, או כמו שמיקרוסופט נסחו את זה באחד התשובות בפורום: הסנכרון מתבצע אוטמטית ואקראית, או בקיצור מתי שבא לו ולא אחרי ששינית את הקובץ

dropBox
אי אפשר לסכרן כמה תיקיות במקומות מסוימים, אפשר רק בסיפריה שלו אי אפשר שכמה מחשבים יקבלו דברים מסוימים וכמה לא… כולם אותו דבר כל גיגה יקר רצח

dell DataStorge
רק גיבוי לא סכרון, אפשר לגבות רק פעם ביום או ידני

memopal
אחלה דבר אבל אי אפשר לסכרן בין מחשבים

openDrive
איטי ולא עובר פרוקסים.

UbuntoOne
גיבוי סיפריה אחת בללבד וללא יכולת לגבות ספריות שהמשתמש רוצה

ASUS WebStorage
פשוט חרא

Backblaze
כל משתמש עולה ים כסף

MiMedia
איטי בצורה מחרידה ואין סיכרון בין מחשבים

CrashPlan
יופי בשביל מחשב אחד… אבל לא למה שאני צריך

כל השאר שם פשוט לא שווה הקלקות במקלדת / עכבר… גם השורה הזאת יותר שווה ממה שהם נותנים

בחירה סופית

חינם ורק לקבצים ענקיים של TRUECRYPT כי הוא עושה עידכונים בדלטות ו SUGERSYNC לכל השאר הירקות,המסמכים תמונות וכל החרטה.

בחירה סופיתאם יש לך משהו שלא שקלתי בבקשה שלח לי לינק ואם או יש ניסיון אותו

הפעלת שיתוף מנהל בחלונות 7

המדריך הבא תורגם מהלינק הזה

כדי לאפשר גישת מנהל (admin$) ממחשב אחד למחשב שני, צריכים לעשות את הפעולות הבאות :

1. לחצו על לוח בקרה (control panel)  ובחרו ב רשת ואינטרנט (Network and Internet).

לוח בקרה ממשק חלונות 7
לוח בקרה ממשק חלונות 7

2. אם הלוח בקרה אצלכם ניראה כך (מצב תצוגה קטגוריות), לחצו על רשת ואינטרנט (Network and Internet).

רשת ואינטרנט ממשק חלונות 7
רשת ואינטרנט ממשק חלונות 7

ואחרי זה לחצו על רשת ומרכז שיתוף ( Network and Sharing Center).

Network and Sharing Center
רשת ומרכז שיתוף

אם לוח הבקרה שלכם במצב תצוגה של רשימה, לחצו על רשת ומרכז שיתוף ( Network and Sharing Center).

רשת ואינטרנט ממשק חלונות 7
רשת ואינטרנט ממשק חלונות 7

4. בחלון החדש שניפתח, חפשו את המילים “שיתוף קבצים ומדפסות” (File and Printer Sharing) והפעילו אותו

click on “File and Printer Sharing”
בחר ב שיתוף קובץ ומדפסת ממשק חלונות 7

5.עכשיו החלק הבעייתי….

מיקרוסופט לא אוהבים לעשות את החיים פשוטים, וגם בגלל בעיות אבטחה שהיו בגירסאות הקודמות, כל מה שעשיתם עד פה לא יפתח את השיתוף סופית…. מה שתצתרכו לעשות זה לשנות את קובץ האוגרים של חלונות

איך עושים את זה?

אוקי, הולכים לעיגול למטה של Start…(איכן שכתוב 1 באדום)

Run "regedit" to edit the registry of Windows 7
הפעלת עורך האוגרים של חלונות 7

(2 באדום) כתוב בשורת הרצה את המילה regedit.

(3 באדום) לחץ כפתור שמאלי בעכבר על הקובץ.

(4 באדום) ובחר הרצה במצב מנהל (run as administrator)

לך לענף של

HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem

הוסף ערך מסוג  DWORD עם השם

LocalAccountTokenFilterPolicy

והערך 1

זהו, הגענו לסוף!

עכשיו מה שנותר לעשות זה להתחל את החלונות….

God Mode in Windows 7

God mode gives you access to virtually every setting of Windows operating system

Instruction:

1) Right click on desktop to create a New Folder
2) Rename the folder name from “New Folder” to GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
3) click in the God Mode icon folder that you just created, to see in a new window all the hidden option of the Windows Operating System.

Note: It will not work on Windows XP

#WindowsHelp
#Windows
#OperatingSystemCollapse this post