לימוד עצמי על חלילית

תאור פרויקט
Notey – תוכנה שעוזרת ללמוד איך לנגן בחלילית, וגם הכוונה איכן אנו נמצאים בתווים.
לימוד עצמי: התוכנה תזהה ע”י המיקרופון המחובר למחשב את הצליל בו אתה מנגן ותראה לך איך לנגן את התווים בחלילית.
עזרה בניגון: התוכנה תזהה את המיקום שלך בתווים בזמן שאתה מנגן ותעזור לך לעקוב אחרי הנעימה.

Project Description

Notey is a real-time notes detector.

It allows you to sit next to the computer microphone, and play in the Recorder (music instrument), and the notes will apear on the music sheet, in real time!

With Notey you can also open a music notes file (in ABC format), and start to play – and like in GuitarHero, you will be able to see the notes you should play and if you had played them correctly, again, in real-time!

Features

Here are some of Notey features:
  • A real time note detectors – print the notes you play on music sheet, in real-time!
  • Play the notes recorded as Wave, MIDI or Beeps (really fun!)
  • Show the sound wave and frequency of the noes been played
  • Save the played notes, in the formats: WAV, ABC, PDF, PostScript
  • Display an interactive music sheet
  • Opening an ABC (music notation file), and start to play according to the notes running on screen. music notes file (in ABC format), and start to play – and like in GuitarHero, you will be able to see the notes you should play and if you had played them correctly, again, in real-time!
Screen-shots
Real-time notes detection: The person plays in the recorder, the software record, and in real time the notes being playes apears on the music sheet.
notey1
Real-time frequency analysis:
While recording from a microphone, the current wavesound and it’s frequency analysis are presented.

notey2

Interactive music sheet:
move the mouse over a note to see its fingering on the recorder picture.

notey3

Requirements

  • 32-bit windows
  • PDF reader
  • .NET 4.0
  • Microphone

Notey

Notey – RecorderHero

Student:
Hila Shmuel –  [email protected]

Project site at SourceForge

https://sourceforge.net/projects/noteyrecorder

Documentation     Source Code    Download Binary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hananel Hazan , חננאל חזן , Activities, Academic Publications , Open Source Programs

Verified by MonsterInsights